PDA

View Full Version : غیر فعال کردن یکی از دکمه های کنترلی بالای فرمjafari_m246
جمعه 05 مرداد 1386, 06:27 صبح
سلام
می خواستم ببینم چطوری می توانم از دکمه های کنترلی بالای فرم closeوminimizeرا enable و دکمه وسط را disable کنم
ممنون

gomnam
جمعه 05 مرداد 1386, 09:34 صبح
سلام
می خواستم ببینم چطوری می توانم از دکمه های کنترلی بالای فرم closeوminimizeرا enable و دکمه وسط را disable کنم
ممنون

خاصیت maximumBox از فرم را false کن
برای disable کردن دکمه minimize خاصیت minimumBox را false کن
اگه خواستی هر 3 تا دکمه را disable کنی خاصیت control Box را false کن
نکته :
نمیتونی دکمه close را disable کنی بطوری که دکمه های minimumBox و maximumBox به صورت enable باشن
البته به صورت عادی نمیشه ولی با API ها میشه