PDA

View Full Version : دنیای برنامه نویسی موبایلamirali44
شنبه 06 مرداد 1386, 19:41 عصر
من تازه وارددنیای برنامه نویسی موبایل شده ام واطلاع زیادی ندارم ومی خواهم نهج البلاغه را درقالب یک برنامه واردموبایل
کنم . میشه به این دوسوال جواب بدهید؟

1- سیستمهای عامل درموبایل کدامها هستند؟ آنکه روی اکثرموبایل ها است کدام است؟
2- زبان برنامه نویسی روی این سیستمها کدام است ؟(ازآنجا که باهرزبانی میشود این کارراکردزبان مخصوص آن که اکثرا
دردنیای حرفه ایها استفاده میشه )

جواب : ببینید درست میگم . سیستمها سیمبین وویندوزاست . وزبان مخصوص ان c++ وجانشین آن j2meاست

amirali44
یک شنبه 07 مرداد 1386, 12:23 عصر
خوب بگید j2me یا c++ پرکاربردتروفراگیرتروبرای بیشتر برنامه ها مورد استفاده قرار می گیره؟

amirali44
سه شنبه 09 مرداد 1386, 14:50 عصر
برای اینکه هم بتوان روی سیمبین وهم روی windowsceبرنامه نوشت بهتر نیست ازvc++ استفاده کردیا بهتردر سیمبین
از j2me ودرwindows ce از c# استفاده کرد؟

amirali44
جمعه 26 مرداد 1386, 10:55 صبح
باتشکرازراهنمایی هایتان