PDA

View Full Version : شرط گذاشتن روی text مربوط به formjafari_m246
دوشنبه 08 مرداد 1386, 07:18 صبح
من می خواهم روی text شرط بگذارم و بگم اگر مثلا "علی" بود فلان کار را انجام بده
ولی نمی دانم چطوری روی آن شرط بگذارم:ناراحت:

iranrose63
دوشنبه 08 مرداد 1386, 07:39 صبح
if(this.Text=="علی")
//your code