PDA

View Full Version : تغییر مقادیر یک تصویرHAIdle
دوشنبه 29 مرداد 1386, 17:57 عصر
با سلام
من می خواهم مولفه R یک تصویر bitmap را یک واحد اضافه کنم. مسلما کد زیر جواب نیست

چون فیلد R از شی Color فقط خواندنی است و نمی توان آنرا تغییر داد. پس باید چکار کرد؟
[code]
Bitmap b = new Bitmap("myPic.jpg");
b.GetPixel(0, 0).R++;
[/cdoe]

PC2st
دوشنبه 29 مرداد 1386, 18:53 عصر
به شکل زیر:


Color c = b.GetPixel(0, 0);
c = Color.FromArgb(c.R + 1, c.G, c.B);