PDA

View Full Version : برقراری اتصال local با پایگاه دادهmahtab_18
دوشنبه 26 شهریور 1386, 16:41 عصر
سلام
می خوام با پایگاه داده sql server 2005 ارتباط برقرار کنم در زیر دو نوع رشته اتصال را قرار دادم که یکیشون خطا میده . نگاه کنید :Data Source=localhost;Initial Catalog=amlak;Integrated Security=Trueوقتی از این رشته اتصال استفاده می کنم ، مشکلی پیش نمی آید و ارتباط برقرار می شود . ولی من می خواهم که برنامه ام در تمام کامپیوتر ها اجرا شود و منحصر به سرور با نام خاصی نباشد به خاطر همین از رشته اتصال زیر استفاده کردم :Integrated Security=true;initial catalog=amlak;data source=localhost


من قبلا از همین رشته اتصال برای برقراری ارتباط در sql server 2000 استفاده کردم و مشکلی پیش نیامد ، ولی در برقراری اتصال با sql server 2005 خطای زیر را می دهد .


An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)من باید فردا پروژه ام را روی cd به استادم تحویل بدم ولی با این موضوعی که پیش اومده پروژه ام در سیستم های دیگر اجرا نخواهد شد .

اگه کسی می دونه باید چکار کنم که ارتباطم بصورت local برقرار بشه بگه ؟؟؟؟

gomnam
دوشنبه 26 شهریور 1386, 17:05 عصر
سلام
می خوام با پایگاه داده sql server 2005 ارتباط برقرار کنم در زیر دو نوع رشته اتصال را قرار دادم که یکیشون خطا میده . نگاه کنید :Data Source=localhost;Initial Catalog=amlak;Integrated Security=Trueوقتی از این رشته اتصال استفاده می کنم ، مشکلی پیش نمی آید و ارتباط برقرار می شود . ولی من می خواهم که برنامه ام در تمام کامپیوتر ها اجرا شود و منحصر به سرور با نام خاصی نباشد به خاطر همین از رشته اتصال زیر استفاده کردم :Integrated Security=true;initial catalog=amlak;data source=localhost


من قبلا از همین رشته اتصال برای برقراری ارتباط در sql server 2000 استفاده کردم و مشکلی پیش نیامد ، ولی در برقراری اتصال با sql server 2005 خطای زیر را می دهد .


An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)من باید فردا پروژه ام را روی cd به استادم تحویل بدم ولی با این موضوعی که پیش اومده پروژه ام در سیستم های دیگر اجرا نخواهد شد .

اگه کسی می دونه باید چکار کنم که ارتباطم بصورت local برقرار بشه بگه ؟؟؟؟
از این رشته استفاده کنserver=(local);database=amlak;Integrated Securoty=true;local را حتما با پرانتز همینطوری که نوشتم بذار