PDA

View Full Version : ارسال کامپوننت در windowse serviceallameh
دوشنبه 23 مهر 1386, 13:07 عصر
من یک کامپوننت ocx را در windowse service در قسمت reference قرار دادم( غیر از ویندوز مثل kdtele

اما برای اجرا میگوید باید system.windows.forms را به برنامه اضافه کن و این کار باعث میشود تا ویندوز سرویس نصب نشود.

اصولا برای فرا خوانی چه کار باید کرد

من این کار را را در initialcompnent میکنم


//AxKDTele.AxKDPhone axKDPhone1 = new AxKDTele.AxKDPhone();
//AxKDTele.AxKDFax axKDFax1 = new AxKDTele.AxKDFax();


یا

//axKDPhone1= new KDTele.KDPhone();
//axKDFax1 = new KDTele.KDFax();KDTele.KDPhone axKDPhone1 = new KDTele.KDPhone();
KDTele.KDFax axKDFax1 = new KDTele.KDFax();

allameh
دوشنبه 23 مهر 1386, 17:33 عصر
سلام
خودم جواب پیدا کردم

باید علاوه بر کار گفته شده
میبایست در قسمت program کلاس زیر را
[STAThread]

اضافه نمود
چون برنامه های ویندوز skingle thread هستند