PDA

View Full Version : چیزی با عنوان یک سیستم embedded وجود ندارد!shaniaki
سه شنبه 24 مهر 1386, 01:42 صبح
با عرض ادب:
http://www.embedded.com/columns/guest/202400814
تا کنون تعریف دقیق و جامع و مانعی از embedded system ها ارائه نشده است. عده ای آن را کامپیوتری که کاربرد ویژه دارد تعریف کرده اند. واژه برنامه نویسی embedded نیز چنین حکایتی دارد، برخی برنامه نویسان embedded این عنوان را برای دسته بندی افراد به «ما» و «دیگران» استفاده می کنند. «ما»یی که مفاهیم stack pointer و چیزهایی از این قبیل را متوجه می شویم و «دیگران»ی که با این مفاهیم آشنایی ندارند و آنان را نمی فهمند. نویسنده این مقاله با ذکر مثال های نقضی جالب سعی می کند مرز نه چندان تیز و حدود سیستم های embedded را روشن کند.

یه ... ...