PDA

View Full Version : مشکل در گالری تصاویرtanha2007
چهارشنبه 25 مهر 1386, 13:34 عصر
سلام،
من یک گالری عکس درست نمودم فقط نمایش آن کامل نیست...فایل ضمیمه مشکل را بهتر نشان میدهد...عکسها تکرار نشان داده میشود...$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC") or die(mysql_error());
echo "<table align=center>";
while($r = mysql_fetch_array($select)){
// extract($r);
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<tr>
<td align="center"><b><?php print($r['title']); ?></b></td>
<td align="center"><b><?php print($r['title']); ?></b></td>
<td align="center"><b><?php print($r['title']); ?></b></td>
<td align="center"><b><?php print($r['title']); ?></b></td>
<td align="center"><b><?php print($r['title']); ?></b></td>
<td align="center"><b><?php print($r['title']); ?></b></td>
<td align="center"><b><?php print($r['title']); ?></b></td>
</tr>

<tr>
<td align="center"><?php print($r['description']); ?></td>
<td align="center"><?php print($r['description']); ?></td>
<td align="center"><?php print($r['description']); ?></td>
<td align="center"><?php print($r['description']); ?></td>
<td align="center"><?php print($r['description']); ?></td>
<td align="center"><?php print($r['description']); ?></td>
<td align="center"><?php print($r['description']); ?></td>
</tr>

<tr>
<td align="center"><?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?></td>
</tr>

<tr>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=edit&amp;id=$id\">Edit</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=edit&amp;id=$id\">Edit</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=edit&amp;id=$id\">Edit</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=edit&amp;id=$id\">Edit</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=edit&amp;id=$id\">Edit</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=edit&amp;id=$id\">Edit</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=edit&amp;id=$id\">Edit</a>"); ?></td>
</tr>

<tr>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=delete&amp;id=$id\">Delete</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=delete&amp;id=$id\">Delete</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=delete&amp;id=$id\">Delete</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=delete&amp;id=$id\">Delete</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=delete&amp;id=$id\">Delete</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=delete&amp;id=$id\">Delete</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"admin.php?action=delete&amp;id=$id\">Delete</a>"); ?></td>
</tr>

<tr>
<td align="center"><?php print("<a href=\"full.php?id=$id\">Full Image</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"full.php?id=$id\">Full Image</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"full.php?id=$id\">Full Image</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"full.php?id=$id\">Full Image</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"full.php?id=$id\">Full Image</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"full.php?id=$id\">Full Image</a>"); ?></td>
<td align="center"><?php print("<a href=\"full.php?id=$id\">Full Image</a>"); ?></td>
</tr>

<?php
}
echo "</table>";
?>من میخواهم که اول هفت عکس را در یک سطر نمایش داده بعدا از سطر بعدی شروع گردد...

peyman1987
چهارشنبه 25 مهر 1386, 17:09 عصر
خوب دوست عزیز وقتی توی حلقه شما هفت تا عکس از یک نوع مقداردهی میکنین باید هم هفت تا تکراری نمایش بده دیگه.
در ضمن لطف کنین همیشه کداتون رو تمیز بنویسین تا در درجه اول خودتون برای مرورش اذیت نشین.
کد زیر رو همینجوری نوشتم ولی فکر کنم جواب بده.<?PHP
$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC LIMIT 7") or die(mysql_error());
echo "<table align=center><TR>";
while($r = mysql_fetch_array($select))
{
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<TD>
<TABLE Style="Width:100%;Text-Align:Center">
<TR>
<TD>
<B>
<?php print($r['title']); ?>
</B>
<BR>
<?php print($r['description']); ?>
<BR>
<?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=edit&amp;id=$id'>Edit</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=delete&amp;id=$id'>Delete</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='full.php?id=$id'>Full Image</a>"); ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<?php
}
echo "</TR></table>";
?>

sweb
پنج شنبه 26 مهر 1386, 00:29 صبح
<div id="imagesgallery">
<!--
این رو به عنوان خروجی هر سطرت قرار بده
-->

<div style="float:right; width: 14.25%;">
<img src="imagesourse.gif" alt="image description" />
</div>

<!--
این رو به عنوان خروجی هر سطرت قرار بده
-->
</div>


وقتی یک PHP کار حرفه ای هستی که بتونی HTML رو خوب درک کنی!!!

استفاده از Table کم کم داره منسوخ میشه !!! CSS داره قدرتمند تر میشه و خیلی از تگ های HTML رو بلا استفاده کرده !!! و کاربرد خودشو ثابت !!!

بهتره در مورد استاندارد ها و تکنیک های جدید طراحی HTML نیز تحقیق کنی !!!

tanha2007
پنج شنبه 26 مهر 1386, 08:57 صبح
خوب دوست عزیز وقتی توی حلقه شما هفت تا عکس از یک نوع مقداردهی میکنین باید هم هفت تا تکراری نمایش بده دیگه.
در ضمن لطف کنین همیشه کداتون رو تمیز بنویسین تا در درجه اول خودتون برای مرورش اذیت نشین.
کد زیر رو همینجوری نوشتم ولی فکر کنم جواب بده.<?PHP
$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC LIMIT 7") or die(mysql_error());
echo "<table align=center><TR>";
while($r = mysql_fetch_array($select))
{
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<TD>
<TABLE Style="Width:100%;Text-Align:Center">
<TR>
<TD>
<B>
<?php print($r['title']); ?>
</B>
<BR>
<?php print($r['description']); ?>
<BR>
<?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=edit&amp;id=$id'>Edit</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=delete&amp;id=$id'>Delete</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='full.php?id=$id'>Full Image</a>"); ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<?php
}
echo "</TR></table>";
?>


تشکر دوست عزیز، چند مشکل هنوز وجود دارد
1. درصورتیکه تعدادتصاویر از هفت زیاد شود به سطر بعدی تصاویر دیگر را نشان نمیدهد...
2. درصورتیکه تعداد کاراکترهای فیلد عنوان و فیلد توضیح زیاد باشد دریک خط قرارمیگیرد یعنی از طول تصویر زیادتر میگردد، و من نمیخواهم که از طول تصویر زیادتر گردد، زمانیکه تعدادکاراکترهاازطول تطویر زیاد باشد بشکند

لطفا مرادرین قسمت نیز کمک نمایید...

tanha2007
پنج شنبه 26 مهر 1386, 09:00 صبح
<div id="imagesgallery">
<!--
این رو به عنوان خروجی هر سطرت قرار بده
-->

<div style="float:right; width: 14.25%;">
<img src="imagesourse.gif" alt="image description" />
</div>

<!--
این رو به عنوان خروجی هر سطرت قرار بده
-->
</div>


وقتی یک PHP کار حرفه ای هستی که بتونی HTML رو خوب درک کنی!!!

استفاده از Table کم کم داره منسوخ میشه !!! CSS داره قدرتمند تر میشه و خیلی از تگ های HTML رو بلا استفاده کرده !!! و کاربرد خودشو ثابت !!!

بهتره در مورد استاندارد ها و تکنیک های جدید طراحی HTML نیز تحقیق کنی !!!

دوست عزیز، میشه لطفا بیشتر توضیح دهید، چون من آنقدر آشنایی ندارم...

peyman1987
پنج شنبه 26 مهر 1386, 10:38 صبح
تشکر دوست عزیز، چند مشکل هنوز وجود دارد
1. درصورتیکه تعدادتصاویر از هفت زیاد شود به سطر بعدی تصاویر دیگر را نشان نمیدهد...
2. درصورتیکه تعداد کاراکترهای فیلد عنوان و فیلد توضیح زیاد باشد دریک خط قرارمیگیرد یعنی از طول تصویر زیادتر میگردد، و من نمیخواهم که از طول تصویر زیادتر گردد، زمانیکه تعدادکاراکترهاازطول تطویر زیاد باشد بشکند

لطفا مرادرین قسمت نیز کمک نمایید...

درسته من فکر کردم شما میخواین فقط 7 تصویر اول نشان داده بشن.
درباره مشکل دومتون هم فکر کنم کد زیر همشون رو حل کنه.<?PHP
$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC LIMIT 7") or die(mysql_error());
echo "<table align=center Style='Width:100%'><TR>";
$intPerRow = 7;
$intCounter = 1;
while($r = mysql_fetch_array($select))
{
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<TD>
<TABLE Style="Width:150%;Text-Align:Center">
<TR>
<TD style="width:100%">
<B>
<?php print($r['title']); ?>
</B>
<BR>
<?php print($r['description']); ?>
<BR>
<?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=edit&amp;id=$id'>Edit</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=delete&amp;id=$id'>Delete</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='full.php?id=$id'>Full Image</a>"); ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<?php
if($intCounter % $intPerRow == 0)
PRINT("</tr><tr>");
}
echo "</TR></table>";
?>

tanha2007
پنج شنبه 26 مهر 1386, 11:25 صبح
درسته من فکر کردم شما میخواین فقط 7 تصویر اول نشان داده بشن.
درباره مشکل دومتون هم فکر کنم کد زیر همشون رو حل کنه.<?PHP
$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC LIMIT 7") or die(mysql_error());
echo "<table align=center Style='Width:100%'><TR>";
$intPerRow = 7;
$intCounter = 1;
while($r = mysql_fetch_array($select))
{
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<TD>
<TABLE Style="Width:150%;Text-Align:Center">
<TR>
<TD style="width:100%">
<B>
<?php print($r['title']); ?>
</B>
<BR>
<?php print($r['description']); ?>
<BR>
<?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=edit&amp;id=$id'>Edit</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=delete&amp;id=$id'>Delete</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='full.php?id=$id'>Full Image</a>"); ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<?php
if($intCounter % $intPerRow == 0)
PRINT("</tr><tr>");
}
echo "</TR></table>";
?>


تشکر یک دنیا...فقط باید LIMIT 7 باید حذف شود...همچنانintCounter $ باید افزایش نماید...
مشکل دوم هنوز حل نگردیده، اگر تعداد کاراکترها زیاد باشد خط امتداد پیدا مینماید ولی نمیشکند، لطفا این قسمت را نیز بامن همکاری نمایید...تشکر یک دنیا

peyman1987
پنج شنبه 26 مهر 1386, 15:43 عصر
درسته ممنون که یادآوری کردین درسته اون دو تا مشکل باید حل بشه.
درباره مشکل دومتون اگه میشه یه عکس از صفحه ای که توش خط امتداد پیدا کرده بزارین تا اون مشکل هم حل بشه.

sweb
پنج شنبه 26 مهر 1386, 16:26 عصر
اون تکنیک درصد مشخص شده (14.25%) یعنی درصدی که Div یک تصویر در تگ اصلی (imagesgallery) فضا در اختیار داره !!!

یعنی حاصل 100 تقسیم بر 7 ...

و هشتمین تصویر در سطر بعدی قرار میگیره و همینطرو الی آخر !!!

tanha2007
پنج شنبه 26 مهر 1386, 16:32 عصر
درسته ممنون که یادآوری کردین درسته اون دو تا مشکل باید حل بشه.
درباره مشکل دومتون اگه میشه یه عکس از صفحه ای که توش خط امتداد پیدا کرده بزارین تا اون مشکل هم حل بشه.


سلام و تشکر...
اگر لطف نمایید نمایش این تصاویر بصورت درست دربیاد ممنون میشم...
هم چنان بعد از هر سطر اگر یک خط (hr) قرار بگیرد ...

peyman1987
پنج شنبه 26 مهر 1386, 18:00 عصر
دوست من فکر کنم این دیگه درست کار کنه اگه بازم متن بیرون زد کافیه عدد 22 توی تابع wordwrap رو کم کنین.


<?PHP
$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC") or die(mysql_error());
echo "<table align=center Style='Width:100%'><TR>";
$intPerRow = 7;
$intCounter = 1;
while($r = MYSQL_FETCH_ARRAY($select))
{
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<TD>
<TABLE Style="Width:150%;Text-Align:Center">
<TR>
<TD style="width:100%">
<B>
<?php print($r['title']); ?>
</B>
<BR>
<?php print(wordwrap($r['description'],22,"<BR>")); ?>
<BR>
<?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=edit&amp;id=$id'>Edit</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=delete&amp;id=$id'>Delete</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='full.php?id=$id'>Full Image</a>"); ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<?php
if($intCounter % $intPerRow == 0)
PRINT("</tr>
<TR Style='Height:20px'>
<TD ColSpan='$intPerRow'>
<HR>
</TD>
</TR>
<tr>");
$intCounter++;
}
echo "</TR></table>";
?>

peyman1987
پنج شنبه 26 مهر 1386, 18:02 عصر
اون تکنیک درصد مشخص شده (14.25%) یعنی درصدی که Div یک تصویر در تگ اصلی (imagesgallery) فضا در اختیار داره !!!

یعنی حاصل 100 تقسیم بر 7 ...

و هشتمین تصویر در سطر بعدی قرار میگیره و همینطرو الی آخر !!!

دوست عزیز ممنون که توجه میکنین.
ولی مثل اینکه این دوستمون میل دارن از جدول استفاده کنن.

منم به دوستمون توصیه میکنم که همونطور که جناب sweb فرمودن بهتره دیگه استفاده از جدول رو بزارین کنار و مطالعاتتون درباره CSS و طراحی Tableless رو شروع کنین. هم کدتون قشنگتر میشه هم استاندارده و هم حجم کد خیلی کمتره.

sweb
پنج شنبه 26 مهر 1386, 19:50 عصر
دوست عزیز ممنون که توجه میکنین.
ولی مثل اینکه این دوستمون میل دارن از جدول استفاده کنن.


متوجه ام !!!

ولی خب این سولات بدلیل عدم شناخت کافی HTML هستش !!! وگرنه یک کوئری و printf گرفتن که عمل ساده ای هست تو PHP !!!


دوست عزیز، میشه لطفا بیشتر توضیح دهید، چون من آنقدر آشنایی ندارم...

بهتره به بخش HTML (http://barnamenevis.org/forum/forumdisplay.php?f=31) بری و سعی کنی اول یک جدول به همون صورتی کی میخای درست کنی بعد سعی کنی پارامتراشو مثل alt و src تصویر و .... رو بصورت دینامیک از دیتابیست بگیری !!!

tanha2007
شنبه 28 مهر 1386, 08:27 صبح
دوست من فکر کنم این دیگه درست کار کنه اگه بازم متن بیرون زد کافیه عدد 22 توی تابع wordwrap رو کم کنین.


<?PHP
$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC") or die(mysql_error());
echo "<table align=center Style='Width:100%'><TR>";
$intPerRow = 7;
$intCounter = 1;
while($r = MYSQL_FETCH_ARRAY($select))
{
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<TD>
<TABLE Style="Width:150%;Text-Align:Center">
<TR>
<TD style="width:100%">
<B>
<?php print($r['title']); ?>
</B>
<BR>
<?php print(wordwrap($r['description'],22,"<BR>")); ?>
<BR>
<?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=edit&amp;id=$id'>Edit</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=delete&amp;id=$id'>Delete</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='full.php?id=$id'>Full Image</a>"); ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<?php
if($intCounter % $intPerRow == 0)
PRINT("</tr>
<TR Style='Height:20px'>
<TD ColSpan='$intPerRow'>
<HR>
</TD>
</TR>
<tr>");
$intCounter++;
}
echo "</TR></table>";
?>


تشکر زیاد دوست عزیز، فقط اگر توضیحات مربوط یک عکس زیاد باشد نوشته های درست میشکند، ولی تصاویر دیگر که توضیحات شان در یک خط قرار دارد همردیف آن تصویریکه توضیحات آن بیشتر از یک خط است قرار نمیگیرد...میشه لطفا مرا همراهی نمایید

tanha2007
شنبه 28 مهر 1386, 08:28 صبح
متوجه ام !!!

ولی خب این سولات بدلیل عدم شناخت کافی HTML هستش !!! وگرنه یک کوئری و printf گرفتن که عمل ساده ای هست تو PHP !!!بهتره به بخش HTML (http://barnamenevis.org/forum/forumdisplay.php?f=31) بری و سعی کنی اول یک جدول به همون صورتی کی میخای درست کنی بعد سعی کنی پارامتراشو مثل alt و src تصویر و .... رو بصورت دینامیک از دیتابیست بگیری !!!

تشکر دوست عزیز از رهنمایی شما، من حتما این کار را انجام میدهم

peyman1987
شنبه 28 مهر 1386, 13:40 عصر
امیدوارم این دیگه مشکل رو حل کنه<?PHP
$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC") or die(mysql_error());
echo "<table align=center Style='Width:100%'><TR>";
$intPerRow = 7;
$intCounter = 1;
while($r = MYSQL_FETCH_ARRAY($select))
{
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<TD>
<TABLE Style="Width:150%;Text-Align:Center">
<TR>
<TD style="width:100%">
<B>
<?php print($r['title']); ?>
</B>
<BR>
<?php print(wordwrap($r['description'],22,"<BR>")); ?>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=edit&amp;id=$id'>Edit</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=delete&amp;id=$id'>Delete</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='full.php?id=$id'>Full Image</a>"); ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<?php
if($intCounter % $intPerRow == 0)
PRINT("</tr>
<TR Style='Height:20px'>
<TD ColSpan='$intPerRow'>
<HR>
</TD>
</TR>
<tr>");
$intCounter++;
}
echo "</TR></table>";
?>

tanha2007
یک شنبه 29 مهر 1386, 10:45 صبح
تشکر، ولی
1. فقط اگر عکس آخر یا وسط توضیحات آن زیاد باشد اصلا wrap کار نمیکند
2. اگر عکس اول توضیحات آن زیاد باشد فقط عکس های دیگر یک خط پایین میایند

peyman1987
یک شنبه 29 مهر 1386, 21:13 عصر
عکس بزارین من نفهمیدم مشکل چیه

tanha2007
دوشنبه 30 مهر 1386, 08:50 صبح
<?php
$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC") or die(mysql_error());
echo "<table align=center Style='Width:1136'><TR>";
$intPerRow = 7;
$intCounter = 1;
$space = " --------- ";
while($r = MYSQL_FETCH_ARRAY($select))
{
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<TD>
<TABLE Style="Width:1136;Text-Align:Center">
<TR>
<TD>
<B>
<?php print($r['title']); ?>
</B>
<BR>
<?php print(wordwrap($r['description'],22,"<BR>")); ?>
<BR>
<?php print("<a href='full.php?id=$id'><img alt='Full Screen Image' width=150 height=150 src='$pic'></a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=edit&amp;id=$id'>Edit</a>"); ?>
<?php echo $space;?>
<?php print("<a href=\"admin.php?action=delete&amp;id=$id\" onclick=\"if(confirm('Are you sure deleting the selected IMAGE?')) document.location=this.src; else return false;\">Delete</a>"); ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<?php
if($intCounter % $intPerRow == 0)
PRINT("</tr>
<TR Style='Height:20px'>
<TD ColSpan='$intPerRow'>
<HR width=1136>
</TD>
</TR>
<tr>");
$intCounter++;
}
echo "</TR></table>";
?>

peyman1987
دوشنبه 30 مهر 1386, 20:09 عصر
الان شما میخواین عکساتون توی یه ردیف باشن؟؟؟
یا میخواین تیتر عکسها تو یه ردیف باشن؟؟؟
شایدم میخواین هم عکسها و هم تصاویر در یه ردیف باشن؟؟؟

بیشتر توضیح بدین.

tanha2007
سه شنبه 01 آبان 1386, 08:56 صبح
بلی دقیقا من میخواهم که هم تیتر و هم تصاویر در یه ردیف باشن؟؟؟

peyman1987
سه شنبه 01 آبان 1386, 22:40 عصر
دوست من کدی که شما نوشتی بهینه نیست برای همین هم همش با مشکل بر میخوری. بهتره از الان بفکر کنار گذاشتن جدول و استفاده از div باشی ( یه توصیه دوستانه بود ).
حالا شاید با این کد دیگه مشکلت رفع شد.<?PHP
$select = mysql_query("SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC") or die(mysql_error());
echo "<table align=center Style='Width:100%'><TR>";
$intPerRow = 7;
$intCounter = 1;
while($r = MYSQL_FETCH_ARRAY($select))
{
$pic = $r['image'];
$pic = "UploadedImage/".$pic;
$id = $r['id'];
?>
<TD>
<TABLE Style="Width:150%;Text-Align:Center;Height:100%">
<TR VAlign="Top">
<TD style="Width:100%">
<B>
<?php print($r['title']); ?>
</B>
<BR>
<?php print(wordwrap($r['description'],22,"<BR>")); ?>
</TD>
</TR>
<TR VAlign="Bottom">
<TD>
<?php print("<img width=150 height=150 src='$pic'>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=edit&amp;id=$id'>Edit</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='admin.php?action=delete&amp;id=$id'>Delete</a>"); ?>
<BR>
<?php print("<a href='full.php?id=$id'>Full Image</a>"); ?>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
<?php
if($intCounter % $intPerRow == 0)
PRINT("</tr>
<TR Style='Height:20px'>
<TD ColSpan='$intPerRow'>
<HR>
</TD>
</TR>
<tr>");
$intCounter++;
}
echo "</TR></table>";
?>

hentjanson
دوشنبه 28 آبان 1386, 12:00 عصر
سلام دوستان عالی بود فقط کد ورود هم بزارین برای ورود اطلاعات مرسی