PDA

View Full Version : تابع API تنظیم ساعت.arash1718
چهارشنبه 25 مهر 1386, 23:38 عصر
من از این دستور
http://pinvoke.net/default.aspx/Structures/SYSTEMTIME.html#
برای تنظیم سا عت استفاده کردم ولی چون time zone رو تهرانه همیشه سه ساعت و نیم بیشتر اضافه می کنه! کسی میتونه راه حل بده؟

hassan razavi
پنج شنبه 26 مهر 1386, 01:19 صبح
از System.Thread.Currentthread استفاده کنید

arash1718
پنج شنبه 26 مهر 1386, 20:16 عصر
از System.Thread.Currentthread استفاده کنید

این خیلی کلیه اگه میشه بیشتر توضیح بدید!

Mahdi.Kiani
جمعه 27 مهر 1386, 09:34 صبح
من از این دستور
http://pinvoke.net/default.aspx/Structures/SYSTEMTIME.html#
برای تنظیم سا عت استفاده کردم ولی چون time zone رو تهرانه همیشه سه ساعت و نیم بیشتر اضافه می کنه! کسی میتونه راه حل بده؟

از SetLocalTime (http://pinvoke.net/default.aspx/kernel32/SetLocalTime.html) استفاده کنید

نمونه برنامه Attach شده

پ و :
1 : سایت فوق یه AddIn هم داره که خیلی به درد می خوره ÷یشنهاد می کنم اگه با API ها خیلی حال می کنید ختما ازش استفاده کنید چون کار ها را خیلی راحت می کنه
2: SETSYSTEMTE زمان را بر اسا س UTC تنظیم میکنهSystem.Thread.Currentthread

کاربرد این در مورد این سوال چیه ؟