PDA

View Full Version : تعریف متغیرdarya_22222
یک شنبه 29 مهر 1386, 13:38 عصر
من دو فیلد در جدول دارم که یکی از نوع money و دیگری از نوع int می خوام این دو فیلد رو که در دو textbox میارم رو بر هم تقسیم کرده ودر textbox سوم نمایش بدم در رویداد کلیک کد زیر را نوشتم


نقل قول: decimal ftextbox = 0;
int stextbox = 0;
int result = 0;
ftextbox = decimal.Parse(valueTextBox.Text).ToString();
stextbox = int.Parse(ghestTextBox.Text);
result = ftextbox / stextbox;
textBox1.Text = result.ToString();
مشکل فرمت می گیره که نمی تونه decimalرا بر int تقسیم کنه خوب فیلد اولم از نوع money و من به صورت decimal در کد تعریف کردم چون متغیر money نداریم چطوری می تونم این مشکل حل کنم.

hassan razavi
یک شنبه 29 مهر 1386, 13:47 عصر
این خط یعنی چی؟


decimal ftextbox = 0;
ftextbox = decimal.Parse(valueTextBox.Text).ToString();


شما متغیر رو از جنس عددی گرفتید بعد میاد با تابع Pars رشته رو به عدد تبدیل میکنید و پشت سرش عدد رو دو باره به رشته تبدیل مکنید توسط ToString

darya_22222
یک شنبه 29 مهر 1386, 17:40 عصر
بله tostring اضافی بود مشکلم حل شد