PDA

View Full Version : برنامه نظرسنجیalirzn
یک شنبه 06 آبان 1386, 08:21 صبح
من می خوام یک برنامه نظر سنجی که از طریق فرم پرسشنامه پر میشه رو داشته باشم.
که در آخر از روی نتایج جداول آماری رو رسم کنه؟ کسی نظری داره که بهترین روش واسه این کار چیه؟
و آیا کسی نمونه ای از این برنامه نداره؟

mehdi.mousavi
یک شنبه 06 آبان 1386, 11:52 صبح
من می خوام یک برنامه نظر سنجی که از طریق فرم پرسشنامه پر میشه رو داشته باشم.
که در آخر از روی نتایج جداول آماری رو رسم کنه؟ کسی نظری داره که بهترین روش واسه این کار چیه؟
و آیا کسی نمونه ای از این برنامه نداره؟سلام.
به پروژه Open Source زیر مراجعه کنید: Presto Poll (http://sourceforge.net/projects/prestopoll/)