PDA

View Full Version : غیر فعال کردن On Close Formali_rahimy
سه شنبه 08 آبان 1386, 17:32 عصر
اگه دستوری که به شه بدون از کار انداختن کلید Alt+F4 فرم را نبنده، یعنی قبل از بسته شدن فرم می خوام که از کاربر یک سوال بشه که می خواد یا نه

لطفا کمک کنید فوریه

hassan razavi
سه شنبه 08 آبان 1386, 18:02 عصر
در رویداد Closing فرمتون از پس از نمایش پیام با استفاده از خاصیت Cancel تصمیم گیری کنید.
اگه Cancel را True کنید ، فرم بسته نمیشه و بلعکس