PDA

View Full Version : حذف بخشی از یک رشتهمهدی رحیم زاده
پنج شنبه 29 آذر 1386, 19:29 عصر
سلام می خواستم بدونم برای اینکه بخشی از یک رشته رو حذف کنم باید چکار کنم ؟
مثلا یه رشته اینجوری داریم :
D:\resa gorup\root folder\cd\main
حالا می خوایم که \main رو از رشته حذف کنیم و حاصل رشته بشه این :
D:\resa gorup\root folder\cd

sinpin
پنج شنبه 29 آذر 1386, 19:54 عصر
سلام می خواستم بدونم برای اینکه بخشی از یک رشته رو حذف کنم باید چکار کنم ؟
مثلا یه رشته اینجوری داریم :
D:\resa gorup\root folder\cd\main
حالا می خوایم که \main رو از رشته حذف کنیم و حاصل رشته بشه این :
D:\resa gorup\root folder\cd

اینجو کارها راههای زیادی داره. یکیش هم اینه :

string path = @"D:\resa gorup\root folder\cd\main";
int lastSlash = path.LastIndexOf(@"\");
int length = path.Length - lastSlash;
MessageBox.Show(path.Remove(lastSlash, length));

sinpin
پنج شنبه 29 آذر 1386, 19:58 عصر
اینم یه مدل دیگه :


string path = @"D:\resa gorup\root folder\cd\main";
int lastSlash = path.LastIndexOf(@"\");
path = path.Substring(0, lastSlash);
MessageBox.Show(path);