PDA

View Full Version : تفریق تاریخbabak23
دوشنبه 24 دی 1386, 09:44 صبح
تفریق تاریخ چگونه می باشد؟
در یک برنامه من نیاز دارم که قبل از اینکه کاربر رکوردی را وارد دیتابیس کند یک جستجو انجام دهم و رکورد های روز قبل را بدست آورم و در صورت پیدانشدن این رکورد به کاربر پیامی مبتنی بر هشدار بدهم. من برای بدست آوردن روز قبل این الگوریتم را نوشتم.
if (day != 1)
{
day = day - 1;
queryString = "SELECT molder_r , molder_m , molder_l , total_total , total_agrade , total_bgrade , total_cgrade FROM product1 where day1=' " + day + " ' and month1=' " + month + " ' and year1=' " + year + " ' and index_shift=' " + Class1.index_Shift + " ' and index_nobat=' " + indexNobat + " ' and index_line=' " + int.Parse(comboBox1.SelectedValue.ToString()) + " ' ";
}
else
if (day == 1)
{
if (month <= 7)
{
if (month == 1)
{
day = 29;
month = 12;
year = year - 1;
queryString = "SELECT molder_r , molder_m , molder_l , total_total , total_agrade , total_bgrade , total_cgrade FROM product1 where day1=' " + day + " ' and month1=' " + month + " ' and year1=' " + year + " ' and index_shift=' " + Class1.index_Shift + " ' and index_nobat=' " + indexNobat + " ' and index_line=' " + int.Parse(comboBox1.SelectedValue.ToString()) + " ' ";
}
else
{
day = 31;
month = month - 1;
queryString = "SELECT molder_r , molder_m , molder_l , total_total , total_agrade , total_bgrade , total_cgrade FROM product1 where day1=' " + day + " ' and month1=' " + month + " ' and year1=' " + year + " ' and index_shift=' " + Class1.index_Shift + " ' and index_nobat=' " + indexNobat + " ' and index_line=' " + int.Parse(comboBox1.SelectedValue.ToString()) + " ' ";
}
}
else
{
day = 30;
month = month - 1;
queryString = "SELECT molder_r , molder_m , molder_l , total_total , total_agrade , total_bgrade , total_cgrade FROM product1 where day1=' " + day + " ' and month1=' " + month + " ' and year1=' " + year + " ' and index_shift=' " + Class1.index_Shift + " ' and index_nobat=' " + indexNobat + " ' and index_line=' " + int.Parse(comboBox1.SelectedValue.ToString()) + " ' ";
}
}


آیا راه حل ساده تری هم وجود داره؟
آیا این کد درست هست و بعدها دچار مشکل نمیشود؟
شما چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟

sinpin
دوشنبه 24 دی 1386, 10:10 صبح
تفریق تاریخ چگونه می باشد؟
آیا راه حل ساده تری هم وجود داره؟
شما چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟
چرا تاریخ رو به میلادی تبدیل نمیکنید ؟
پیشنهاد من :‌ تاریخ رو به میلادی تبدیل کنید و عملیات مربوط به تاریخ میلادی رو روی اون انجام بدید و تغییریافته اون رو به شمسی برگردونید.

babak23
دوشنبه 24 دی 1386, 11:02 صبح
چرا تاریخ رو به میلادی تبدیل نمیکنید ؟
پیشنهاد من :‌ تاریخ رو به میلادی تبدیل کنید و عملیات مربوط به تاریخ میلادی رو روی اون انجام بدید و تغییریافته اون رو به شمسی برگردونید.

عملیات تفریق در تاریخ میلادی چگونه است؟

مثلا اگه بخوام 29/08/2007 از این تاریخ یک روز کم کنم به چه صورت هست؟

Mahdi.Kiani
دوشنبه 24 دی 1386, 12:10 عصر
عملیات تفریق در تاریخ میلادی چگونه است؟

مثلا اگه بخوام 29/08/2007 از این تاریخ یک روز کم کنم به چه صورت هست؟

DateTime dt1 = new DateTime("first date");
DateTime dt2 = new DateTime("second date");
DateTime subDate = dt1.Subtract(dt2);برای کم کردن به تعداد روز دلخواهDateTime dt1 = new DateTime(2008,5,15);
dt1= dt1.AddDays(-10);کمک کردن به تعداد ساعت دلخواه
DateTime dt1 = new DateTime(2008,5,15,15,15,15);
dt1= dt1.AddHours(-10);and so on.....

aliramazani
جمعه 13 دی 1392, 15:38 عصر
DateTime dt1 = new DateTime(2008,5,15);
dt1= dt1.AddDays(-10);

اگر بخواهیم به جای عدد ثابت 2008و5و15 اطلاعات را از فیلد تکست باکس بخواند چکار باید کرد؟