PDA

View Full Version : فرق form.showبا form.dialogshoeshaghi
یک شنبه 07 بهمن 1386, 17:31 عصر
با عرض سلام
فرق form.showبا form.dialogsho در چه چیزی است

mahdi_farhani
یک شنبه 07 بهمن 1386, 17:50 عصر
همنطور که تو اسمش مشخصه DialogShow یعنی به صورت یک پنجره محاوره ای باز شود .
فرقش تا اینجا که من میدونم اینه که وقتی شما با show یک فرمی را صدا میکند بعد از فراخوانی فرم صدا زده شده فرم ( کلاس ) جاری به کار خودش ادامه میده ولی در dialogshow تا زمانی که پنجره بسته نشده به هیچ عملی ادامه نمیده به این مثال توجه کن


frmTest frm=new frmTest();
frmtest.show();
messagebox.show("Run");

در مثال فوق پس از نمایش یه پیغام داده میشه


frmTest frm=new frmTest();
frmtest.dialogshow();
messagebox.show("Run");

ولی در این مثال تا بسته شدن پنجره باز شده ، هیچ پیغامی داده نمیشه .