PDA

View Full Version : اجرای برنامه به صورت موازیhbi
دوشنبه 29 بهمن 1386, 19:50 عصر
اگر بخواهیم در محیط .net برنامه ای بنویسیم که به صورت موازی اجرا شود یعنی برنامه به چند بخش تقسیم شود و به صورت همزمان اجرا شود از .++C یا#C استغاده کنم
ایا کدی در این مورد دارید یا نه
با تشکر