PDA

View Full Version : کمک درباره جلو گیری از اجرای دوباره فرم اجرا شدibd_iran
سه شنبه 28 اسفند 1386, 07:56 صبح
در C# یک فرم می توان بی شمار اجرا شود چگونه می توان ازفرم که در حال اجرا است برای بار دگیر جلو گیری کرد؟ در vb.net درست عمل می کند وفرم اجرا شد را دوبار اجرا نمی کند و نمایش نمی دهد


این کد اگر فرم در حال اجرا باشد باز هم آن را اجرا کرده ویک فرم دیگه باز می کند راحلی ندارد که مال خود c# باشد بدون که کار یا کد اضافه شود می شود با یک if جلوش گرفت ولی با خودش c# چطور....

form1 f=new form1();
f.show();

درست کار می کند
در vb

form1.show()

سید علی طباطبایی مزرعه نو
سه شنبه 28 اسفند 1386, 08:01 صبح
سلام دوست من
بجای اینکه از show() استفاده کنی از showdialog() استفاده کن.
سال خوبی داشته باشی.

ibd_iran
سه شنبه 28 اسفند 1386, 08:19 صبح
مشکل این است در mdifrom نمی شه ؟ showdialog استفاده کرد؟

sinpin
سه شنبه 28 اسفند 1386, 08:37 صبح
مشکل این است در mdifrom نمی شه ؟ showdialog استفاده کرد؟
در این پست پاسخ داده شده :
http://barnamenevis.org/forum/showpost.php?p=468053

و بصورت کامل در این پست :
http://barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=90581