گفتگوی بین manvaputra و mnajafi

1 پیام های بازدید کنندگان

  1. سلام
    شرمنده من یه دوهفته ای سرم اساسی شلوغهو به علت گردن درد نمی تونم زیاد پشت کامپیوتر بشینم. اگه امکان داره یکم هوای تالار شبکه رو داشته باشی.
نمایش پیام های بازدید کنندگان، از 1 تا 1 از 1 پیام