تالار: پایگاه‌های داده

بخش های فرعی تاپیک ها / پاسخ ها  آخرین پست

  1. سوالات خود درباره کار با SQL Server و مسائل مرتبط با آن را در این بخش مطرح کنید.

    عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 21,630
    • پست: 95,695
    1. سوالات خود درباره نحوه کاربرد دستورات SQL در SQL Server را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 6,507
      • پست: 27,353
    2. عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 428
      • پست: 1,100
  2. پایگاه های داده ای غیر رابطه ای

    عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 191
    • پست: 773
  3. در این بخش می‌توانید درباره پایگاه‌های داده، پیکربندی و مدیریت و استفاده از آنها گفتگو کنید. برای شروع یک بخش فرعی را انتخاب کنید.

    عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 20,748
    • پست: 110,504
    1. پرسش‌ها و مطالب خود درباره استفاده از پایگاه داده اوراکل، نگهداری و پیکربندی آن، طراحی دیتابیس با آن و ... را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 1,193
      • پست: 4,987
    2. پرسش‌ها و مطالب خود درباره استفاده از پایگاه داده MySQL، نگهداری و پیکربندی آن، طراحی دیتابیس با آن و ... را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 2,552
      • پست: 8,668
    3. سوالات خود درباره نحوه کار و برنامه نویسی در FoxPro و Visual Foxpro را در این بخش مطرح کنید.

      مدیرها:

      1. rezaTavak,
      2. binyaz2003

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 2,358
      • پست: 17,751
    4. سوالات خود درباره نحوه کار با Microsoft Access را در این بخش مطرح کنید.

      مدیرها:

      1. amirzazadeh,
      2. Abbas Amiri

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 13,932
      • پست: 77,240