يوزري رو كه باهاش sql رو ساختم از قسمت Security/login حذف كردم. الان چي كار كنم؟

Printable View