فریز شدن برنامه هنگام غیر فعال کردن tidtcpserver

Printable View