روشن و خاموش کردن کپس لوک caps lock به صورتی که چراغ هم روشن و خاموش بشه.

Printable View