نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: استفاده کردن از اکسس در asp

 1. #1

  استفاده کردن از اکسس در asp

  چگونه در asp از اکسس استفاده کنم؟

 2. #2
  کد زیر رو ببین شروع خوبیه

  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Student Records</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <%
  Dim DB
  Set DB = Server.CreateObject (“ADODB.Connection”)
  DB.Open ("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" +
  “C:\Databases\Students.mdb”)
  Dim RS
  Set RS = Server.CreateObject (“ADODB.Recordset”)
  RS.Open “SELECT * FROM Students”, DB
  If RS.EOF And RS.BOF Then
  Response.Write “There are 0 records.”
  Else
  RS.MoveFirst
  While Not RS.EOF
  Response.Write RS.Fields (“FirstName”)
  Response.Write RS.Fields (“LastName”)
  Response.Write “<HR>”
  RS.MoveNext
  Wend
  End If
  %>
  </BODY>
  </HTML>

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •