من چند کمپوننت مثل ScrollBar و دکمه با لبه گرد و RadioButton ویندوز XP و کادر تصویر با قابلیت Stretch پيشرفته(StretchDraw امروزی نیست و مابین سازی رنگ نداره) می خوام.
اگه سایتی سراغ دارین که دانلود سر راستی داره لطفا من رو راهنمایی کنین.
راستش من ساعتها دنبال این چیزها بودم ولی هنوز موفق نشدم!
در ضمن من یه سایت برای کمپوننت پیدا کردم ولی نمی دونم چطور میتونم ازش چیزی دانلود کنم:http://http://www.vclcomponents.com/Delphi/Components_Collection