با سلام
من یه سورس کد دانلود کردم
که این CDONTS رو داره

Set mail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")


ولی سورس کدم کار نمیکنه و وقتی اجراش می کنی از این خط فرمان بالایی
اررور می ده!

آیا اینم باید رجیستر کرد؟
واگر بله چگونه؟تشکرات فراوان
:flower: