بعنوان یکی از خدمات ارائه شده به کاربران جامعه برنامه نویس، از این پس کاربران می توانند اگهی تبلیغ محصول و خدمات خود را در بخش آگهی های تبلیغاتی قرار دهند. این آگهی ها در چند گروه دسته بندی می شوند:

 1. آگهی استخدام و جذب نیرو
 2. معرفی محصولات نرم افزاری

در ادامه شرح قوانین درج هر یک از انواع آگهی های فوق ارائه می شود.

قوانین درج آگهی های استخدام و جذب نیرو

 1. آگهی های این گروه میبایست در بخش آگهی های استخدام درج شوند.
 2. در حال حاضر فقط آگهی استخدام و جذب نیرو از طرف شرکت ها مجاز است.
  درج آگهی از طرف اشخاص حقیقی برای استخدام افراد برای انجام پروژه یا کاری خاص در حال حاضر مجاز نیست.
 3. مشخصات کامل شرکت آگهی دهنده (شامل نام شرکت، آدرس شرکت، شماره تماس و یا آدرس ایمیل جهت تماس، آدرس وب سایت در صورت وجود) میبایست در آگهی درج شود.
 4. نوع شغل، شرایط استخدام (مانند سابقه مورد نیاز، و غیره) میبایست در آگهی درج شود.


قوانین درج آگهی های معرفی محصولات نرم افزاری

 1. آگهی های این گروه میبایست در بخش معرفی محصولات نرم افزاری درج شوند.
 2. محصولی که قرار است معرفی شود میبایست نرم افزاری باشد.
 3. محصول مورد نظر میبایست توسط شرکت یا شخص آگهی دهنده تولید شده باشد، آگهی فروش محصولات خارجی یا محصولات دیگران در این بخش مجاز نیست.
 4. مشخصات محصول مورد نظر شامل نام، خلاصه عملکرد و توضیح درباره کاری که محصول انجام می دهد میبایست درج شود. درج تصاویری از محصول توصیه می شود.
 5. مشخصات شرکت یا شخص سازنده محصول شامل نام، آدرس، آدرس وب سایت، شماره تماس، آدرس ایمیل، و یا هر آدرس دیگری که با استفاده از آن بتوان با سازنده تماس گرفت ضروری است.


شرایط کلی

 1. سایت برنامه نویس هیچ مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده در بخش های فوق ندارد.
 2. آگهی های درج شده در هر یک از بخش ها هر سه ماه یکبار بصورت خودکار حذف می شوند.
 3. نمایش آگهی در بخش های فوق منوط به تایید مدیران مربوطه است. مدیران مذکور پس از مرور آگهی و تطبیق آن با قوانین فوق نمایش آگهی را تایید خواهند کرد.