با سلام
آيا ميشه در يك تري ويو كه داراي چند ناد است بر روي هر ناد كه كليك مي كنيد يك ريچ تكست باكس شود
ممنون مي شم اگه كسي جواب بده