وقتی كه عكس يه PictureBox می خواد تغيير كنه تقريبا 1 ثانيه طول ميكشه. چطوری ميشه سرعت اين تغيير رو افزايش داد؟