یه notifyicon به فرم اضافه کردم و یه کلیدم گذاشتم که دستور زیر داره:

notifyIcon1.ShowBalloonTip(1000,
"Hello", "This is a balloontip!", ToolTipIcon.Info);

اما تو ویندوز ویستا نشون نمیده!