نمایش نتایج 1 تا 4 از 4

نام تاپیک: مشکل این قطعه کد چیه ؟

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار ایمان اختیاری
  تاریخ عضویت
  خرداد 1387
  محل زندگی
  یه جای ایران عزیز
  سن
  36
  پست
  277

  مشکل این قطعه کد چیه ؟

  این قطعه کد چرا error می گیره ؟
  {
  string strconnection = "server=shervin;database=university;uid=sa;pwd=123 4567890";
  SqlConnection conn = new SqlConnection(strconnection);
  string commandstring = "select * from account ";

  SqlDataAdapter dataadapter = new SqlDataAdapter(commandstring, conn);
  DataSet ds = new DataSet();
  dataadapter.Fill(ds, "account");
  DataTable datatable = ds.Tables["account"];

  //textBox1.Text = datatable.Rows.Count.ToString();
  // dataadapter.Update(ds, "account");
  textBox2.Text = datatable.Rows[12]["id"].ToString();
  textBox3.Text = datatable.Rows[12]["password"].ToString();
  if (textBox1.Text =="1")
  {
  MessageBox.Show("hello");
  DataRow row = datatable.Rows[12];
  row.BeginEdit();
  row["id"] = "reza";
  row.EndEdit();

  dataadapter.Update(ds, "account");
  ds.AcceptChanges();

  }  به ds.AcceptChanges(); گیر می ده


 2. #2

  نقل قول: مشکل این قطعه کد چیه ؟


  Imports
  System.Data.OleDb
  PublicClass Form1
  Const Str AsString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = Users.mdb"
  Dim DS AsNew DataSet
  Dim DT AsNew DataTable
  Dim DA AsNew OleDbDataAdapter
  Dim CB1 AsNew OleDbCommandBuilder
  PrivateSub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) HandlesMyBase.Load
  DA =
  New OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Users", Str)
  DS =
  New DataSet
  DA.Fill(DS,
  "Users")
  CB1 =
  New OleDbCommandBuilder(DA)
  TextBox1.Text = DS.Tables(
  "Users").Rows(0)("Username").ToString()
  Dim row As DataRow = DS.Tables("Users").Rows(0)
  row.BeginEdit()
  row(
  "Username") = "reza"
  row.EndEdit()
  DA.Update(DS,
  "Users")
  DS.AcceptChanges()
  EndSub
  End
  Class

 3. #3

  نقل قول: مشکل این قطعه کد چیه ؟

  دوست عزیز کدی که من قرار دادم کاملا سالمه و کار میکنه.
  فقط به زبان vb هستش ببینید شما با قرار دادن command builder مشکلتون حل نمیشه عزیز؟

 4. #4

  نقل قول: مشکل این قطعه کد چیه ؟

  با سلام
  دوست عزیز منم خیلی از این مشکلات داشتم و بیشترشون هم بخاطر آدرس نادرست پایگاه داده بود که نادرست می دادم. آدرسو درست کن فکر کنم حل بشه.

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •