سلام

من در طراحی سایت فروشگاه مجبور شدم به کنترل های داخل گریدویو دسترسی داشته باشم

اما همیشه این خطا رو بهم می ده ... به هر حال گاهی گریدویو خالیه ... وقتی می خوام یکی از کنترل هاشو توی یه سشن بریزم این خطا رو می ده

یه راه حل برای این خطا به من بدین داره دیووونم می کنه