برای ساختن اجزای DOM در MooTools مجبوریم از کلاس Element استفاده کنیم. شبیه این:
var div = new Element('div', {
id: 'someId',
'class': 'someClass',
'html': 'Some Content',
styles: {
color: '#323232',
border: '1px dashed #999
}
});
div.inject(document.body);

ولی توسط پلاگین String.toDOM می تونیم مشابه زیر عمل کنیم که گاهی اوقات واقعا کار رو سریعتر می کنه:
var string = '<div id="someId" class="someClass" style="color:#323232; border:1px dashed #999">Some Content</div>';
var div = string.toDOM();
div.inject(document.body);لینک داونلود: String.toDOMموفق باشید
AHHP