سلام،
مقایسه سرعت بین * count و count FIELD در SQL:
در مواقعی که قصد شمارش رکورد ها/سطر رو دارید.

صحیح:

"select count(`MyFieldName`) from `tbl_data`;"
0.0561680068970
0.0578269958496
0.0581769943237
0.0587110519409
0.0590591430664
0.0594940185547
0.0598769953438


غلط:

"select count(*) from `tbl_data`;"
0.0602030754089
0.0607211589813
0.0607681274414
0.0608351230621
0.0610001087189
0.0623991489410
0.0629029273987


منبع: http://forum.iranphp.org