سلام
من براي اولين بار است كه سوال ميگذارم :
لطفا" در مورد برنامه نويسي به زبان vb embedded براي من فايل يا ديگر مطالب مفيد را بفرستيد.البته منظور از اين كار برنامه نويسي جهت windows mobile ميباشد. البته اگر مورد ديگري هم باشد در زبان ديگر خوب است