چگونه می توانیم بدون اینکه از fileupload استفاده کنیم با استفاده از javascript یک تصویر را از local روی یک page که tag image قرار دارد نمایش دهیم ایا می شود بصورت xml یک تصویر را ذخیره کرده و آن را نمایش بدهیم در صورت نیاز به تنظیمات و چگونگی انجام ان ممنون میشم راهنمائیم کنید
با تشکر