ایجاد کردن یک پروسه در دل پروسه دیگری به چه ترتیب است رابطه پدر فرزندی در ویندوز چطوریه؟
میشه راهنمایی کنید؟