نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: مهندسی نیاز

 1. #1

  Arrow مهندسی نیاز

  مهندسی نیاز چیست ؟

 2. #2

  نقل قول: مهندسی نیاز

  فرآيند مهندسي نيازها شامل كليه فعاليت هاي مورد نيازبراي ايجاد و نگهداري سند نيازهاي سيستم مي باشد

  چهار فعاليت عمومي مهندسي نيازها عبارتند از
  Feasibility Study) مطالعه امكان سنجي
  (Requirements elicitation and Analysis) استخراج و تحليل نياز ها
  (Requirement Specification ) مشخصات نيازها
  (Requirement Validation ) اعتبار سنجي نيازها

  مطالعه امكان سنجي نقطه شروع فرآيند توسعه سيستم مي باشد
  نتيجه اين مطالعه، گزارشي است كه تعيين مي كند آيا فرآيند توسعه س يستم ارزشمند است يا خير

  پرسشهاي اساسي در اين مرحله عبارتند از
  آيا سيستم اهداف سازمان رابر آورده مي نمايد؟
  آيا با امكانات، فناوري، بودجه و زمانبندي، قابل پياده سازي است؟
  آيا سيستم با سيستم هاي ديگر سازگار است؟


  مطالعه امكان سنجي شامل برآورد اطلاعات، جمع آوري آنها و نوشتن گزا رش است.


  در استخراج و تحليل نيازها، توسعه دهندگان نرم افزار با مشتريان در ارتباطند تا
  سرويسهاي سيستم و محدوديت هاي عملياتي سيستم مشخص شود .
  - كاربران نهايي
  - مديران پروژه
  - مهندسين توسعه دهنده سيستم
  - مهندسين پشتيبان

  افرادي كه در فرآيند استخراج و تحليل نيازها درگير مي شوند Stakeholder گويند .


  Stakeholder ها
  نمي دانند چه چيزهايي را حقيقتا نياز دارند
  خواسته هاي خود را با زبان مختلف و متفاوتي بيان مي نمايند .
  متفاوت ممكن است نيازمنديهاي متضادي داشته باشند .
  عوامل سازماني و سياسي ممكن است نيازها را تحت تاثير قرار دهد .
  نيازها ممكن است در حين فرآيند تحليل، دچار تغيير شوند .

  دسته بندي نياز ها
  Requirement Classification

  كشف نيازها
  Requirement Discovery

  مذاكره و اولويت بندي نيازها
  Prioritization and negotiation

  مستند سازي نيازها
  Requirement documentation
  فرآيند جمع آوري اطلاعات درباره سيستم هاي موجود و سيستم پيشنهادي،
  همچنين استخراج نيازهاي سيستم و كاربر از اين اطلاعات را كشف خواسته ها گويند

  تكنيك هاي كشف و استخراج نيازها:
  1. ديدگاه ها
  2. مصاحبه
  3. سناريوها
  Ethnography .4
  5. تحليل ساخت يافته
  6. ساخت نمونه اوليه
  منابع اطلاعاتي در حين كشف نيازها، شامل مستند سازي Stakeholder و مشخصات سيستم مي باشد


  در اعتبار سنجي نيازها بررسي مي شود كه آيا نيازهاي كشف شده، سيستم مورد نظر مشتري را تعريف مي كند يا خير

  هزينه برطرف كردن خطاي نيازمندي پس از راه اندازي يك سيستم، 100 برابر
  هزينه برطرف كردن خطاي پياده سازي است


  انواع كنترل اعتبارسنجي
  اعتباري
  سازگاري
  تماميت
  واقع گرايي
  قابليت وارسي
  مدیریت نیازها فرآیند مدیریت تغییرات نیازها در طی دوران توسعه سیستم می باشد

  تغيير در نيازهاي يك سيستم به دلايل زير رخ مي دهد :
  1. اولويت نيازها در طي فرآيند توسعه تغيير يابد.
  2. مشتريان سيستم، نيازمنديها را از ديدگاه تجاري بيان كنند كه اين، با نيازهاي كاربران نهايي تناقض
  داشته باشد.
  3. محيط تكنيكي و تجاري سيستم در طي فرآيند سيستم دچار تغيير شود .


قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •