نمایش نتایج 1 تا 4 از 4

نام تاپیک: افزایش ارتفاع cell در dataGridView

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار yasemi
  تاریخ عضویت
  آبان 1386
  محل زندگی
  اگه گفتی ؟
  پست
  170

  افزایش ارتفاع cell در dataGridView

  چطور ارتفاع cell ها رو زیاد کنم چون توی یکی از ستونا عکس دارم اما خیلی کوچیکه و یه اینکه چطور میشه عکس رو درست توی اون نشان داد مثل خاصیت SizeMode توی
  pictureBox که اگه روی StretchImage قرار داده بشه به اون اندازه میشه ؟

  ممنون

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار saber187518
  تاریخ عضویت
  خرداد 1388
  محل زندگی
  همین دور و برا
  پست
  311

  نقل قول: افزایش ارتفاع cell در dataGridView

  با سلام
  دوست عزیز این کد مال msdn هست.

  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;

  class DataGridViewRowPainting : Form
  {
  private DataGridView dataGridView1 = new DataGridView();
  private Int32 oldRowIndex = 0;
  private const Int32 CUSTOM_CONTENT_HEIGHT = 10;

  [STAThreadAttribute()]
  public static void Main()
  {
  Application.Run(new DataGridViewRowPainting());
  }

  public DataGridViewRowPainting()
  {
  this.dataGridView1.Dock = DockStyle.Fill;
  this.Controls.Add(this.dataGridView1);
  this.Load += new EventHandler(DataGridViewRowPainting_Load);
  this.Text = "DataGridView row painting demo";
  }

  void DataGridViewRowPainting_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  // Set a cell padding to provide space for the top of the focus
  // rectangle and for the content that spans multiple columns.
  Padding newPadding = new Padding(0, 1, 0, CUSTOM_CONTENT_HEIGHT);
  this.dataGridView1.RowTemplate.DefaultCellStyle.Pa dding = newPadding;

  // Set the selection background color to transparent so
  // the cell won't paint over the custom selection background.
  this.dataGridView1.RowTemplate.DefaultCellStyle.Se lectionBackColor =
  Color.Transparent;

  // Set the row height to accommodate the content that
  // spans multiple columns.
  this.dataGridView1.RowTemplate.Height += CUSTOM_CONTENT_HEIGHT;

  // Initialize other DataGridView properties.
  this.dataGridView1.AllowUserToAddRows = false;
  this.dataGridView1.EditMode = DataGridViewEditMode.EditOnKeystrokeOrF2;
  this.dataGridView1.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.None;
  this.dataGridView1.SelectionMode =
  DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

  // Set the column header names.
  this.dataGridView1.ColumnCount = 4;
  this.dataGridView1.Columns[0].Name = "Recipe";
  this.dataGridView1.Columns[0].SortMode =
  DataGridViewColumnSortMode.NotSortable;
  this.dataGridView1.Columns[1].Name = "Category";
  this.dataGridView1.Columns[2].Name = "Main Ingredients";
  this.dataGridView1.Columns[3].Name = "Rating";

  // Hide the column that contains the content that spans
  // multiple columns.
  this.dataGridView1.Columns[2].Visible = false;

  // Populate the rows of the DataGridView.
  string[] row1 = new string[]{"Meatloaf", "Main Dish",
  "1 lb. lean ground beef, 1/2 cup bread crumbs, " +
  "1/4 cup ketchup, 1/3 tsp onion powder, 1 clove of garlic, " +
  "1/2 pack onion soup mix, dash of your favorite BBQ Sauce",
  "****"};
  string[] row2 = new string[]{"Key Lime Pie", "Dessert",
  "lime juice, whipped cream, eggs, evaporated milk", "****"};
  string[] row3 = new string[]{"Orange-Salsa Pork Chops",
  "Main Dish", "pork chops, salsa, orange juice, pineapple", "****"};
  string[] row4 = new string[]{"Black Bean and Rice Salad",
  "Salad", "black beans, brown rice", "****"};
  string[] row5 = new string[]{"Chocolate Cheesecake",
  "Dessert", "cream cheese, unsweetened chocolate", "***"};
  string[] row6 = new string[]{"Black Bean Dip", "Appetizer",
  "black beans, sour cream, salsa, chips", "***"};
  object[] rows = new object[] { row1, row2, row3, row4, row5, row6 };
  foreach (string[] rowArray in rows)
  {
  this.dataGridView1.Rows.Add(rowArray);
  }

  // Adjust the row heights to accommodate the normal cell content.
  this.dataGridView1.AutoResizeRows(
  DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCellsExceptHeaders );

  // Attach handlers to DataGridView events.
  this.dataGridView1.ColumnWidthChanged += new
  DataGridViewColumnEventHandler(dataGridView1_Colum nWidthChanged);
  this.dataGridView1.RowPrePaint += new
  DataGridViewRowPrePaintEventHandler(dataGridView1_ RowPrePaint);
  this.dataGridView1.RowPostPaint += new
  DataGridViewRowPostPaintEventHandler(dataGridView1 _RowPostPaint);
  this.dataGridView1.CurrentCellChanged += new
  EventHandler(dataGridView1_CurrentCellChanged);
  this.dataGridView1.RowHeightChanged += new
  DataGridViewRowEventHandler(dataGridView1_RowHeigh tChanged);
  }

  // Forces the control to repaint itself when the user
  // manually changes the width of a column.
  void dataGridView1_ColumnWidthChanged(object sender,
  DataGridViewColumnEventArgs e)
  {
  this.dataGridView1.Invalidate();
  }

  // Forces the row to repaint itself when the user changes the
  // current cell. This is necessary to refresh the focus rectangle.
  void dataGridView1_CurrentCellChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  if (oldRowIndex != -1)
  {
  this.dataGridView1.InvalidateRow(oldRowIndex);
  }
  oldRowIndex = this.dataGridView1.CurrentCellAddress.Y;
  }

  // Paints the custom selection background for selected rows.
  void dataGridView1_RowPrePaint(object sender,
  DataGridViewRowPrePaintEventArgs e)
  {
  // Do not automatically paint the focus rectangle.
  e.PaintParts &= ~DataGridViewPaintParts.Focus;

  // Determine whether the cell should be painted
  // with the custom selection background.
  if ((e.State & DataGridViewElementStates.Selected) ==
  DataGridViewElementStates.Selected)
  {
  // Calculate the bounds of the row.
  Rectangle rowBounds = new Rectangle(
  this.dataGridView1.RowHeadersWidth, e.RowBounds.Top,
  this.dataGridView1.Columns.GetColumnsWidth(
  DataGridViewElementStates.Visible) -
  this.dataGridView1.HorizontalScrollingOffset + 1,
  e.RowBounds.Height);

  // Paint the custom selection background.
  using (Brush backbrush =
  new System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush(rowBo unds,
  this.dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionBackC olor,
  e.InheritedRowStyle.ForeColor,
  System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientMode.Horizo ntal))
  {
  e.Graphics.FillRectangle(backbrush, rowBounds);
  }
  }
  }

  // Paints the content that spans multiple columns and the focus rectangle.
  void dataGridView1_RowPostPaint(object sender,
  DataGridViewRowPostPaintEventArgs e)
  {
  // Calculate the bounds of the row.
  Rectangle rowBounds = new Rectangle(
  this.dataGridView1.RowHeadersWidth, e.RowBounds.Top,
  this.dataGridView1.Columns.GetColumnsWidth(
  DataGridViewElementStates.Visible) -
  this.dataGridView1.HorizontalScrollingOffset + 1,
  e.RowBounds.Height);

  SolidBrush forebrush = null;
  try
  {
  // Determine the foreground color.
  if ((e.State & DataGridViewElementStates.Selected) ==
  DataGridViewElementStates.Selected)
  {
  forebrush = new SolidBrush(e.InheritedRowStyle.SelectionForeColor) ;
  }
  else
  {
  forebrush = new SolidBrush(e.InheritedRowStyle.ForeColor);
  }

  // Get the content that spans multiple columns.
  object recipe =
  this.dataGridView1.Rows.SharedRow(e.RowIndex).Cell s[2].Value;

  if (recipe != null)
  {
  String text = recipe.ToString();

  // Calculate the bounds for the content that spans multiple
  // columns, adjusting for the horizontal scrolling position
  // and the current row height, and displaying only whole
  // lines of text.
  Rectangle textArea = rowBounds;
  textArea.X -= this.dataGridView1.HorizontalScrollingOffset;
  textArea.Width += this.dataGridView1.HorizontalScrollingOffset;
  textArea.Y += rowBounds.Height - e.InheritedRowStyle.Padding.Bottom;
  textArea.Height -= rowBounds.Height -
  e.InheritedRowStyle.Padding.Bottom;
  textArea.Height = (textArea.Height / e.InheritedRowStyle.Font.Height) *
  e.InheritedRowStyle.Font.Height;

  // Calculate the portion of the text area that needs painting.
  RectangleF clip = textArea;
  clip.Width -= this.dataGridView1.RowHeadersWidth + 1 - clip.X;
  clip.X = this.dataGridView1.RowHeadersWidth + 1;
  RectangleF oldClip = e.Graphics.ClipBounds;
  e.Graphics.SetClip(clip);

  // Draw the content that spans multiple columns.
  e.Graphics.DrawString(
  text, e.InheritedRowStyle.Font, forebrush, textArea);

  e.Graphics.SetClip(oldClip);
  }
  }
  finally
  {
  forebrush.Dispose();
  }

  if (this.dataGridView1.CurrentCellAddress.Y == e.RowIndex)
  {
  // Paint the focus rectangle.
  e.DrawFocus(rowBounds, true);
  }
  }

  // Adjusts the padding when the user changes the row height so that
  // the normal cell content is fully displayed and any extra
  // height is used for the content that spans multiple columns.
  void dataGridView1_RowHeightChanged(object sender,
  DataGridViewRowEventArgs e)
  {
  // Calculate the new height of the normal cell content.
  Int32 preferredNormalContentHeight =
  e.Row.GetPreferredHeight(e.Row.Index,
  DataGridViewAutoSizeRowMode.AllCellsExceptHeader, true) -
  e.Row.DefaultCellStyle.Padding.Bottom;

  // Specify a new padding.
  Padding newPadding = e.Row.DefaultCellStyle.Padding;
  newPadding.Bottom = e.Row.Height - preferredNormalContentHeight;
  e.Row.DefaultCellStyle.Padding = newPadding;
  }
  }

  من تست کردم و جواب گرفتم.

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار yasemi
  تاریخ عضویت
  آبان 1386
  محل زندگی
  اگه گفتی ؟
  پست
  170

  نقل قول: افزایش ارتفاع cell در dataGridView

  من چطور از این کد استفاده کنم باید به عنوان کلاس استفاده بشه یا فقط کپیش کنم تو برنامه ؟ اگه میشه لطف کنید نمونه ای که تست کردید رو برام روی سایت لود کنید

  ممنون

 4. #4
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  مهر 1388
  محل زندگی
  خونه صفر حافظه(NULL)
  پست
  88

  نقل قول: افزایش ارتفاع cell در dataGridView

  چیزی که ایشون نوشتن که منظورشون کلاس بوده!

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •