سلام من یه .مشکل خاص دارم
برای اینکه از تکرار جلوگیری کنم به تاپیک زیر برین
https://barnamenevis.org/showpo...40&postcount=1

متشکر