سلام
من با dream weavwrیک سایت طراحی کردم به پایگاه داده acssesارتباطش دادم 2 تا فرم دارم یکی برای نمایش داده های پایگاه یکی برای ثبت داده ها در پایگاه ،فرم نمایش درست کار می کنه اما فرم ثبت زمانی که داده ها را وارد فرم می کنم و دکمه insert رو می زنم این پیغام رو می ده .
System.Data.OleDb.OleDbException: Operation must use an updateable query.
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextE rrorHandling(Int32 hr)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextF orSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText( Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(Comm andBehavior behavior, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderIntern al(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()

برای فرم اضافه کردن از قسمت insert record from wizardمنوی application استفاده میکنم و هیچ کدی ننوشتم .
لطفا راهنمایی کنید چه کار باید بکنم تا درست بشه؟