سلام،من براي عمليات جستجو براساس مقدار وارد شده داخل يك textbox از updatepanel استفاده كردم و text box رو داخل updatepanel قرار دادم و در رويداد textchanged مربوط به textbox كد جستجوي خودم رو قرار دادم و يك scriptmanager هم به صفحه مورد نظر اضافه كردم.اما موقع اجراي صفحه مورد نظر اين خطا رو ميده،مشكل كارم كجاست؟،لطفا يه توضيح كامل بديد چون كار با updatepanel رو به تازگي شروع كردم،تشكر.
  The control with ID 'UpdatePanel1' requires a ScriptManager on the page. The ScriptManager must appear before any controls that need it.