همانطور که میدانید کتابخانه cryptopp برای کار های رمز نگاری در C++‎ و متن باز است. من نسخه نهایی این برنامه یعنی 5.6.1 را از http://www.cryptopp.com/ دانلود کردم. در سایت نوشته شده که از کامپایلر MSVC 6-2010 می توان استفاده کرد ولی با MVC 2010 موقع باز کردن تبدیل انجام می دهد و کلی خطا می دهد. می توانید من را راهنمایی کنید تا چه طور از این کتابخانه استفاده کنم. با تشکر از زحمات شما