وقتی بخوایم مجوزهای یه فایل یا پوشه رو تغییر بدیم از تابع chmod استفاده می کنیم
وقتی بخوایم صاحب فایل رو تغییر بدیم از تابع chown استفاده می کنیم

و

در نهایت وقتی بخوایم گروه یه فایل رو تغییر بدیم از تابع chgrp استفاده می کنیم.
تنها نکته ای که هست، اینه که لیست کاربران عضو یک گروه در کجا نگه داری می شه و چطوری می تونیم این لیست رو ویرایش کنیم؟

یعنی چطور می تونیم کاربرانی رو به گروه یک فایل اضافه کنیم یا کاربرانی رو از این لیست حذف کنیم؟