سلام خدمت اساتيد محترم
من مي خوام با دلفي يه برنامه بنويسم كه بتونه مستقيماً ركوردهاي يك فايل ايجاد شده توسط BTrieve رو كه در DOS ايجاد شده بخونه. لطفاً راهنمائي كنيد. منتظرم