برنامه نویس حرفه ای مسلط به C#‎ و ASP.NET به صورت تمام وقت


توضیح : کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان الزامی استدر صورت تمایل رزومه و سوابق کاری خود را به همراه تلفن تماس به آدرس job@sia- it.comیا به شماره تلفاکس 22078638 - 9 ارسال فرمایید .