سلام برنامه نویسای گل! یه سؤال کوچیک! چجوری میشه یه Struct رو تو یه فایل ذخیره کرد؟