سلام
در حال کار با بانک اطلاعاتی بودن که سیستم ریست می شود و بانک ساسپکت میشه
اسکیول استوپ می کنم و این فایل را بر می دارم
حالا که می خواهم آنها مجدد اتچ کنم این خطا را می دهد کمک

Untitled.jpg