سلام دوستان
فرض کنيد یک table داريم که یک ستون به اسم rank داره و 5 تا رديف داره که اعدادی تصادفی داخل اونا قرار دارن
می خواستم این مقادير رو به ترتيب نزولی sort کنم اما کدی که نوشتم اونو sort نمی کنه!
کدی که برا sort کردن نوشتم اينه:

table.DefaultView.Sort = "rank desc";

کسی میتونه بگه مشکل از کجاست؟


E l i x . i r