با سلام...

ببخشید سوالی داشتم که در برنامه web application ، کنترل label دارای property است که انداره label برابر text داخلش باشه و تغییر نکنه؟

ممنون