نمایش نتایج 1 تا 4 از 4

نام تاپیک: نوشتن کد برای دکمه Delete در Grid

 1. #1

  نوشتن کد برای دکمه Delete در Grid

  بچه ها من یک DataGrid با aSP.NET درست کرده ام و می خواهم کدی را بنویسم که هر گاه بر روی یک دکمه کلیک کردم ان رکورد حذف شود.(بچه ها اگر امکان داره کد را در قسمت ASPX.VB برایم بنویسید.


 2. #2
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  بهمن 1381
  محل زندگی
  ایران - تهران
  پست
  2,342
  به صفحه ی زیر مراجعه کنید. هر چیزی که شما در مورد دیتاگرید و کار با داده ها می خواهید دارد با کلی مثال به انواع زبانهای مختلف:
  http://samples.gotdotnet.com/quickst...ataaccess.aspx

 3. #3
  اقای نصیری عزیز سلام
  لطفا کد لازم جهت حذف در DataGrid را برای من در قسمت Asp.Vb بنویسید با سپاس فراوان

 4. #4
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  بهمن 1381
  محل زندگی
  ایران - تهران
  پست
  2,342
  با سلام

  این سورس وی بی برای شما :


  <%@ Import Namespace="System.IO" %>
  <%@ Import Namespace="System.Data" %>
  <html>
  <script language="VB" runat="server">

  Sub Page_Load(Src As Object, E As EventArgs)
  If Not (IsPostBack)
  DataLoad("isbn")
  End If
  End Sub

  Sub DataLoad(parmsort as string)
  Dim ds As New DataSet
  Dim FS As New FileStream(Server.MapPath("/experiments/data/books.xml"), FileMode.Open)
  ds.ReadXml(FS)
  Dim dv1 as new dataview(ds.Tables(0))
  dv1.Sort = parmsort
  'dv1.RowFilter = "city='Albany'"
  MyDataGrid.DataSource = dv1
  MyDataGrid.DataBind()
  FS.close()
  END SUB

  Sub DataSort(Src As Object, E As DataGridSortCommandEventArgs)
  ' Bug if we sort, then Edit Item Becomes Wrong
  IF MyDataGrid.EditItemIndex=-1 THEN
  DataLoad(e.sortexpression)
  ELSE
  response.write ("Can't sort until editing is done!")
  END IF
  End Sub

  Sub DataDelete(Sender As Object, E As DataGridCommandEventArgs)
  DIM deletekey as string
  IF MyDataGrid.EditItemIndex=-1 THEN
  deletekey=MyDataGrid.DataKeys(CInt(E.Item. ItemIndex))
  response.write ("deleted " & deletekey)
  ELSE
  response.write ("Can't delete until editing is done!")
  END IF
  END SUB


  Sub DataEdit(Sender As Object, E As DataGridCommandEventArgs)
  DIM editkey as string
  MyDataGrid.EditItemIndex = Cint(E.Item.ItemIndex)
  editkey=MyDataGrid.DataKeys(CInt(E.Item.It emIndex))
  'response.write ("To Be Edited" & editkey)
  DataLoad("")
  End Sub

  Sub DataCancel(Sender As Object, E As DataGridCommandEventArgs)
  MyDataGrid.EditItemIndex = -1
  response.write ("edit was cancelled")
  DataLoad("")
  End Sub

  Sub DataUpdate(Sender As Object, E As DataGridCommandEventArgs)
  DIM editkey as string
  MyDataGrid.EditItemIndex = -1
  editkey = MyDataGrid.DataKeys(CInt(E.Item.ItemIndex& #41;)
  response.write ("To Be Updated " & editkey)
  DataLoad("")
  ' howmanycols = E.Item.Cells.Count
  End Sub

  </script>

  <body>

  <h3><font face="Verdana">The Best Books Ever</font>
  <span runat="server" id="MySpan"/></h3>

  <form runat="server">
  <ASP:DataGrid id="MyDataGrid" runat="server"

  AllowSorting="true"
  OnSortCommand="DataSort"
  OnDeleteCommand="DataDelete"
  OnEditCommand="DataEdit"
  OnCancelCommand="DataCancel"
  OnUpdateCommand="DataUpdate"

  DataKeyField="isbn"

  Width="100%"
  BackColor="white"
  BorderColor="black"
  ShowFooter="false"
  CellPadding=3
  CellSpacing="0"
  Font-Name="Verdana"
  Font-Size="8pt"
  Headerstyle-BackColor="lightblue"
  Headerstyle-Font-Size="10pt"
  Headerstyle-Font-Style="bold"
  MaintainState="true"
  >  <Columns>
  <asp:ButtonColumn Text="Delete Book" CommandName="Delete"/>

  <asp:EditCommandColumn EditText="Edit" CancelText="Cancel" UpdateText="Update" ItemStyle-Wrap="false"/>
  </columns>
  </ASP:DataGrid>

  </form>

  </body>
  </html>  این هم اون فایل xml که ازش داده ها خوانده می شود (بعنوان دیتابیس) :

  <books>
  <book>
  <isbn>0070653623</isbn>
  <author>Jack Trout, Steve Rivkin</author>
  <title>The Power of Simplicity</title>
  <category>selfhelp</category>
  <comments>A Real Fun Read</comments>
  </book>

  <book>
  <isbn>0887306667</isbn>
  <author>Al Reiss, Jack Trout</author>
  <title>22 Immutable Laws of Marketing</title>
  <category>marketing</category>
  <comments>This team offers more profound advice about creating world class marketing campaigns that will be viable for a hundred years.</comments>
  </book>

  <book>
  <isbn>0887309372</isbn>
  <author>Al Reiss, Laura Reiss</author>
  <title>22 Immutable Laws of Branding</title>
  <category>marketing</category>
  <comments>This book is great for people who used 22 Immutable Laws of Marketing to build a brand and now want to strengthen that brand.</comments>
  </book>

  <book>
  <isbn>0679757651</isbn>
  <author>Tom Peters</author>
  <title>Circle of Innovation</title>
  <category>marketing</category>
  <comments>His most recent book is his best by far!</comments>
  </book>

  <book>
  <isbn>0884270610</isbn>
  <author>Eli Goldthrait</author>
  <title>The Goal</title>
  <category>management</category>
  <comments>Advocate of Theory of Constraints as applied to managment and optimization.</comments>
  </book>

  <book>
  <isbn>068485600X</isbn>
  <author>Jeff Cox, Howard Stevens</author>
  <title>Selling the Wheel</title>
  <category>management</category>
  <comments>Excellent Treatise/Novel on the entire Sales Cycle</comments>
  </book>

  <book>
  <isbn>0672316498</isbn>
  <author>Alan Cooper</author>
  <title>The Inmates Are Running The Asylum</title>
  <category>management</category>
  <comments>The father of Visual Basic and creator of the new art of Interaction Design - very valuable in designing websites. Basically the worlds most cutting edge thinker in User Interface design aimed at simplifying software use.</comments>
  </book>

  </books>

تاپیک های مشابه

 1. حذف پیغام هنگام اجرای کوئری delete
  نوشته شده توسط AHMAD-AHMAD در بخش Access
  پاسخ: 4
  آخرین پست: سه شنبه 02 مرداد 1386, 16:33 عصر
 2. data grid & delete
  نوشته شده توسط khomar در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 27
  آخرین پست: دوشنبه 10 مهر 1385, 21:40 عصر
 3. Delete کردن فولدر و زیر فولدرها
  نوشته شده توسط ehsan_ansaripoor در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 7
  آخرین پست: سه شنبه 17 آبان 1384, 20:15 عصر
 4. Delete کردن تمامی داده ها
  نوشته شده توسط فاطمه هاشمیان در بخش C#‎‎
  پاسخ: 5
  آخرین پست: سه شنبه 17 خرداد 1384, 22:26 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •